Jeste li znali da se marmeladom može zvati samo proizvod napravljen od citrusa?
Ja nisam.
A pravilnik stupio na snagu prije dvije godine!
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_09_84_1726.html