Osječka glavna tržnica u svibnju. Šareno, što volim šareno