A tu su i lekcije: "Druga lekcija na razini država, nakon što su se tijekom “lockdowna” zatvorile granice, jest uvid koliko je u 21. stoljeću postalo rizično previše ovisiti o drugim državama. Naime, kada se sve susjedne države zatvore, vrlo je važno biti samodovoljan barem u osnovnim potrebama za očuvanjem ljudskih života i ekonomije. Temeljem toga, moglo se zaključiti da bi za države bilo dobro što više namirivati prehrambene potrebe vlastitom proizvodnjom, umjesto prevelike ovisnosti o uvozu jeftinije hrane iz nekih drugih zemalja.


Igor Rudan piše: Četiri su krivca za pandemiju korone

Pobjeda Covid-19 neće značiti i kraj naše borbe s pandemijama, moramo biti spremni da bi nas mogla pogoditi i neka opasnija od ove

m.vecernji.hr