Kavezni vs nekavezni uzgoj koka

Hrvatska, za razliku od većine zemalja EU, ima registriran veći broj nekaveznih nego kaveznih farmi, ističu u kampanji AbOvo. 
No, istobremeno, broj koka na kaveznim farmama zauzima 67% ukupnog broja svih farmi.