Vinsku čašu je preuzeo cvijet raštike.
Raste i mali hrastić.
Kavezni uzgoj paradajza i paprike nadgledaju mačke.
#samoživo