Informativno :)


Najvažniji grafikoni za Hrvate ikada

ZAMISLITE! – Zamislite da vam je SADA plaća veća 20%, a troškovi života manji! – Zamislite da sada dobijete ‘zaostatke’ od jedne godišnje plaće! – Zamislite da se manj…

eclectica.hr