Održani Dani polja suncokreta na pokušalištu FAZOS-a. 27 hibrida, sedam sjemenskih kući sudjelovalo u pokusu.