Zanimljiv presjek sadašnje situacije u poljoprivredno-prehrambenom sektoru.


Priprema, pozor, glad

Maloprodajne cijene pojedinih namirnica već su krajem ljeta porasle duplo u odnosu na prošlu godinu, a moguća svjetska prehrambena kriza Hrvatsku će zateći nespremnu – ne razvijamo vlastitu poljoprivr...

www.portalnovosti.com