U Gorskom kotaru 3 stupnja, vrapci se sklonili na sigurno.