/JAVNI POZIV/
Pozivamo sve zainteresirane stručnjake i stručnjakinje da se prijave za sudjelovanje u radu Ocjenjivačkog odbora na način da svoju prijavu (prema obrascu u prilogu), životopis i izjavu o potencijalnom sukobu interesa, iz kojih je vidljivo da odgovaraju gore navedenim kriterijima, pošalju na info@lagsava.hr najkasnije do 10. travnja. Sve osobe koje zadovoljavaju propisane uvjete bit će upisane u bazu potencijalnih ocjenjivača/ica te će se angažirati sukladno raspoloživosti i odlukama Upravnog odbora LAG-a.

Za svoj rad ocjenjivači će primiti naknadu za putne troškove i pripadajuće dnevnice, te će se s istima potpisati Ugovori o volontiranju.

Za više informacija možete se obratiti voditeljici LAG-a Maji Čičko na info@lagsava.hr ili broj telefona 095/5937 630.

Dokumentaciju preuzmite u Dokumentima na web stranici www.lagsava.hr