u dalmaciji je more jos dovoljno toplo za udobnih dva kilometra plivanja. kontinentalci, patite!