62 sorte i hibrida od toga 4 nova hibrida kukuruza, nova grupa hibrida kukuruza za visoke prinose, nova SMART sorta i nova konvencionalna sorta šećerne repe, nove sorte pšenice i ječma, 1 novi hibrid suncokreta te ovogodišnji novitet na polju: smjesa za zelenu gnojidbu. Sve navedeno smo predstavili na istraživačkom polju na parceli državnog Zavoda za sjemenarstvo i rasadničarstvo u Osijeku i to 4. godinu zaredom. Kako nam je bilo pogledajte u još jednom KWS INFO! #sijemobuducnost