Da je sijati lako, farmer bi bio svatko. Ipak, uz top preporuku gazde Jože, sada sijat' baš svak' može!
Izaberite i Vi jedan od hibrida kukuruza iz preporuke gazde Jože i za svoja polja. Više na: bit.ly/preporukahibrida #sijemobuducnost