Ostatke od obrezivanja vocaka iskoristite za izradu proljetnog vjencica za vrata :)