"Prekrasna jesen! Cijela moja duša je usmjerena na nju. Kada bih bio ptica letio bih oko zemlje tražeći stalno jesen." George Eliot