Oživljena ljepota Bukovice i njenih rijeka Krnjeze, Krupe i Zrmanje. Rafting Đure Župana postavio je Bukovicu sa Zrmanjom i južnim Velebitom na turističku kartu Svijeta. Obrovački kraj koji je dugo bio sinonim za neuspjeh, ponajviše zbog propalog projekta tvornice Glinice, konačno gubi stigmu koja ga je desetljećima nepravedno pratila.