Sadnja stabala u Zlatnoj gredi u povodu Dana europske suradnje i 30 godina postojanja Interreg programa, 25. rujan 2020.