Šećerna repa, spremna za vađenje. Polje između Dalja i Bijelog brda