Zahajala mehaničkog bika na Danu kolinja! Rekli su da sam najduže izdržala (ili su jako dobro slagali)