sijanje mahuna (forum 3 ha, grenoble 2ha, gubitak 40.000,00 kn!!