Hrvatski savez udruga privatnih šumovlasnika #HSUPŠ je u suradnji s Društvom agrarnih novinara organizirao stručnu ekskurziju na temu „Primjeri dobre prakse u održivom gospodarenju privatnim šumama i korištenju šumskih proizvoda“.

Upoznavanje s ovim važnim temama domaćeg šumarstva održano je 7. i 8. srpnja 2020. na području privatnih šuma u okolici Našica, a koje su vlasništvu članova Udruge šumovlasnika, jedne od članica ovog Saveza.

U ime agrarnih novinara želimo se zahvaliti svim našim domaćinima, a prije svega predsjedniku HSUPŠ mr. sc. Zdenku Bogović i tajniku mr. sc. Miljenku Županić, kako na brojnim informacijama tako i na srdačnom gostoprimstvu