Naše kolege Mirta Milas i Martin Vuković primili su vrijedno priznanje 'Zlatno pero' @Sabatina u ime cijele ekipe emisije 'Za selo i poljoprivredu'.