Evo i moih velikih pila , mislim da sam vidio da sliku i ovdje jednog takvog stroja.