Znate li da se u Japanu na boravak u šumi gleda kao na ljekovitu praksu? :)
Jedna iz Kastavske šume..