Preporučam termine između 12 i 16, najbolje za izbacivanje viška vode, toksina i dekagrama!
Navalite! :D