Vremena se mijenjaju, ni telići nisu više što su bili. Sada su kućni ljubimci i idu sa vlasnikom u "spizu". ;)


Hrvatski krški pašnjaci

Vremena se mjenjaju,ni telići nisu više kao nekada.Sada su kućni ljubimci i idu sa vlasnikom u "spizu"(trgovinu). Slika potječe a gdje drugdje nego sa krških pašnjaka,u Kljacima(Šibensko-kninska...

www.facebook.com