Obitelj mi se preko ovih blagdana udebljala ukupno za 12 kg, a od toga na mene otpada 14 !! :D :D