Šta bi dao da sam prije znao,
da sam znao, ja bih prije stao.