Od ljubavi i od cura silni,
morao sam kupiti mobilni.