Ne zna bećar za nikakve muke,
dok mu cure ravnaju jastuke.