Jadan bećar više od sto posto,
seljak bio seljačina osto.