Obišo sam sedam apoteka,
ni u jednoj od ljubavi lijeka.