Ja je pito a ona mi dala,
na ulici dva dobra šamara.