Bećar nisam al'još mogu biti,
vino piti, od žene se kriti.