Bolestan sam i nema mi ljeka.
Ajde curo, budi apoteka!