Oj profesore poorem ti njivu, a za dvojku pokupim i šljivu