Tri mi dana ruka mirisala
od pomade i curice mlade.