Otvorena je diskusija na temu: 3,05 kuna za kilogram jabuke!