70% zainteresiranih za razne potpore koje izmedju ostalih i vi objavljujete nemogu koristiti jer su duzni ili blokirani. pa mi sada recite kome su ta sredstva namjenjena.