Dok vrijeme dozvoli krećemo u novu sadnju Momordica charantie.
Nasad paulownie pretvaramo u nešto što do sada nije bilo viđeno.