Karela/Gorka dinja.
Momordica Charantia.
Presadnice dostupne za sadnju.
30kn komad.
091/3091654
bojan@agrobatat.hr