Do kraja ove vegetativne godine i do kraja kalendarske godine ponudit ćemo tržištu tri nova proizvoda.
Jedan stari novi proizvod a dva potpuno nova proizvoda koji do sada nisu bili prisutni ni na našem ni na EU tržištu.
Sva tri proizvoda dobivaju se preradom batata.
Kako se prerada dijeli na nefermentiranu,fermentiranu,homeopatsku i farmaceutsku preradu malo ćemo Vas još držati u neizvijesnosti o kojim se točno proizvodima radi.