Na par održanih sastanaka vezanih za proizvodnju gomolja batata uviđa se jedan veliki problem , što kod proizvođaća,otkupljivača i trgovačkih lanaca.To je nešto što se lako može izbječi u samoj proizvodnji.
To je nešto što mi upozoravamo zadnjih godina i tek sada dolazi na težini naših rijeći i djela.
Gramaža gomolja i sama kalibracija mora biti komercijalno prihvatljiva.
Za potrebe smo dobili tri gomolja vađena 30-tak dana nakon naših gomolja te čuvana na temperaturi kao i naši gomolji.
Slika u trgovačkom lancu potvrđuje teze problema.
Svi gomolji teži od 500grama dolaze do kraja svoga ciklusa te počinje kvarenje gomolja nakon dužeg skladištenja.
Riješenje je izbacivanje viška vode iz gomolja i povečanje suhe tvari.(Sitniji gomolji su naši.)