#volimboje @KLUB (1)

Nekad se pitam tko je dizajner za Unikom da mu stisnem ruku? #volimboje