#jerutjehenemauvodi @KLUB (1)

Kako i gdje je završio džem od šljiva koje su mogle postati odlična rakija ;)

#jerutjehenemauvodi