#independetlikeyou @KLUB (1)

Poljoprivrednici su stupovi našeg društva. Svakoga dana se pobrinu da imamo hranu na našem stolu. To... Pročitaj cijelu bilješku »