#Zrmanja @KLUB (1)

Na putu prema dole.
Mornari ti mašu,
žene te vole #Zrmanja #Krupa