Biofert

Tip: Poboljšivači tla
Proizvođač: Ekospas Sarajevo

BIOFERT je praškasta tvar biljnog podrijetla koja povećava prinose i daje proizvode tražene kvalitete. Biofert povećava prinose tako što omogućava formiranje mikoriznih vlakana u oraničnom sloju. Mikorizna vlakna, pored toga što proizvode fosfor, apsorbiraju hranjive tvari i vlagu iz zemlje te ih prenose do korjenovog sustava poljoprivrednih kultura.

NAČIN DJELOVANJA:

 • omogućava formiranje neophodne flore i faune u poljoprivrednom zemljištu, koja proizvodi fosfor i vrši transport hranjivih tvari i vlage do korjena biljke
 • adsorbira otrovne tvari i teške metale što mu daje osobinu detoksikacije zemljišta
 • privlači i zadržava neiskorištene hranjive tvari u oraničnom sloju dok ih biljka ne iskoristi, sprečavajući njihovo ispiranje u duboke slojeve
 • zadržava emitiranje stakleničkih plinova iz poljoprivrednog zemljišta u atmosferu i time daje doprinos smanjenju klimatskih poremećaja
 • neutralizira kiselost i lužnatost zemljišta što povećava prinose

NAČIN PRIMJENE:
Primjenjuje se traktorskim rasipačem ili ručno. Po izvršenoj kemijskoj analizi zemljišta, određuje se doza koja se kreće od 200 kg/ha na više. Ne postoji mogućnost predoziranja.

SASTAV:

 • Organska tvar biljnog podrijetla minimum 40%
 • pH faktor 7-8
 • sadržaj suhe tvari minimum 40%
 • sadrži makroelemente (N, P, K, Mg, Ca) i mikroelemente (Mn, Fe, Cu, Zn)

NAMJENA:

 • Biofert se može koristiti u ratarstvu, povrtlarstvu, voćarstvu, ekološko-organskoj poljoprivredi, za sva zemljišta osiromašena hranjivim tvarima zbog intenzivne proizvodnje bilja kao i za sva kisela zemljišta.
 • Koristi u slijedećim fazama obrade zemljišta: prije plitke obrade, prije duboke obrade za višegodišnje nasade, prije osnovne obrade za ozime usjeve, prije oranja zimske brazde za proljetne kulture prije zatvaranja zimske brazde, prije proljetne pripreme za sjetvu (25 dana prije sjetve).

NAPOMENA:

Sadržaj komponenata u skladu je sa Zakonom o organsko - ekološkoj poljoprivredi, definiranom od strane Međunarodnog udruženja za razvoj organske poljoprivrede - International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM), koja je prihvaćena u programima Organizacije Ujedinjenih Naroda (WHO i FAO) te Vijeća Europske Unije (Uredba Vijeća 2092/91).

Proizvod se ne kvari se i nije otrovan.

Kontrolu kvalitete vrši Federalni zavod za agropedologiju (Sarajevo).