Bio-algeen THK

Tip: Poboljšivači tla
Proizvođač: Shulze i Hermsen GmbH

Bio-algeen THK koncentrat čak i sterilni pijesak pretvara u plodno tlo, značajno je i povećanje zadržavanja vode. Njegovim dodavanjem u zemlju popravlja se pH vrijednost. U procesu gradnje ili renovacije golf terena na pješčanim zonama, bio-algeen THK osigurava izdržljivost trave u dugim i sušnim periodima.

Primijenjuje se za: erozivnu zaštitu.

Po svome sastavu je natrijev alginat, uodređenom odnosu pomiješan s montmorilonitom.

U kontaktu s vodom BIO-ALGEEN THK proizvodi tzv. ton-humus kompleks, ima tiksotropna svojstva, a u kontaktu s tlom počinje stvarati karakterističan gel (žele).

BIO-ALGEEN THK blagotvorno djeluje na plodnost tla, koje postaje idealnom osnovom za ozelenjavanje.

Mješavini zemlje i vode dodaje se 2% BIO-ALGEEN THK - natrijeva alginata. Smjesa dobiva tako potrebnu tečnost i optimalnu mogućnost za ispumpavanje.

Primjenom BIO-ALGEENA postignuti su najbolji rezultati u smislu zaštite obale od erozija, jer bez njegove primjene ne može se postići potreban kontakt punjenja s podlogom - nasipom. Tek njegovom primjenom dobije se homogeno, stabilno i protočno tijelo idealno za ozelenjavanje i otporno na erozije.

N P K Mg Ca
0,16% 0,11% 0,75% 1,58% 1,92%

Pogledajte ostala gnojiva proizvođača: Shulze i Hermsen GmbH