Bioilsa 11

Tip: Organska gnojiva
Proizvođač: ILSA S.p.A.

Bioilsa 11 je organsko dušično gnojivo na bazi organskih proteina.

Primjena:

Voćarstvo, povrćarstvo, vinogradarstvo, ratarstvo.

Sastav:

N 11%; P2O5 1,2 %; K2O 0,5 %

N P K
11,00% 1,20% 0,50%

Pogledajte ostala gnojiva proizvođača: ILSA S.p.A.